Рекуператори

Предлагаме ви доставка и монтаж на високо ефективни рекуператори DAIKIN, Mitsubishi Electric Lossnay, GREE и др. за офис сгради, заведения, ресторанти, кина, театри, апартаменти и къщи
Предимства при използване на високоефективни енергоспестяващи рекуператори

 • Идеално решение за магазини, ресторанти и офиси, изискващи максимално разстояние от пода за мебели, декорации и приспособления
 • Високоефективна и енергоспестяваща вентилация – до 88-89% температурна ефективност
 • Възможно свободно охлаждане “Free cooling”, когато външната температура е по-ниска от стайната температура (напр. пред нощта)
 • Нисък разход на ел. енергия – вентилаторите използвани рекуператорите са високоефективни и осигуряват ниски експлоатационни разходи
 • По ниски загуби на енергия от свръхвентилация, като запазва качеството на въздуха в помещенията с допълнителен сензор за СО2
 • Може да се използват самостоятелно или като част от система
 • Голямо разнообразие от вътрешни тела и дебити
 • Високо ефективни филтри, с клас на филтрация F6 ,F7, F8
 • Лесен и бърз монтаж благодарение на лесно регулиране на номиналния дебит на въздушния поток, затова има по-малка потребност от регулиращи клапи в сравнение с традиционния монтаж.
 • Специално разработен топлообменник от високоефективна хартия (НЕР)
 • Липсва необходимост от дрениране
 • Цялостно решение за свеж въздух
 • Частично възстановяване на влажността – благодарение на материалите използвани за направата на вградения топлообменник, част от влагат в изхвърляния въздух се предава на пресния въздух което води до по висок комфорт при експлоатация в сравнение с рекуператор с алуминиев топлообменник
 • Ниски нива на шум