Доставка и монтаж на топловъздушна завеса, офис сграда гр.София

Доставка и монтаж на топловъздушна завеса Thermoscreens в офис сграда Бизнес Център Престиж, гр. София.

Скриване на окачвачите и кабелите с прахово боядисана ламарина.