Доставка и монтаж на рекуператори за пресен въздух, село Гурмазово

Доставка и монтаж на рекуператори Lossnay Mitsubishi Electric за пресен въздух, село Гурмазово.

Доставихме и монтирахме 9 броя рекуператори във фирма за производство на хранителни добавки. Рекуператорите бяха доставени и монтирани по оперативна програма за подобряване на условията на труд.