Доставка и монтаж на термопомпа въздух-вода Mitsubishi Heavy, село Рударци

Доставка и монтаж на термопомпа въздух-вода Mitsubishi Heavy, в едно фамилна къща в село Рударци.

Термопомпа се включи към съществуващата отоплителна инсталация с радиатори. Преди термопомпата отоплението се осъществяваше с котел на пелети.

Новата термопомпа осигурява отоплението и загряването на топла вода за битови нужди.