Доставка и монтаж на термопомпа въздух-вода SAMSUNG, село Трудовец

Доставка и монтаж на термопомпа въздух вода SAMSUNG в едно фамилна къща в село Трудовец.

Доставихме и монтирахме термопомпа за целогодишно отопление, охлаждане и загряване на топла вода за битови нужди.

Вътрешната инсталация е водно подово отопление и вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане.