Доставка и монтаж на термопомпи въздух-вода Mitsubishi Electric, Хотел Ринг

Доставка и монтаж на термопомпи въздух вода Mitsubishi Electric в Хотел Ринг

Подменихме съществуващите термопомпи въздух вода, подменихме стария бойлер, доставихме и монтирахме нов бойлер 1000 литра хигиенно изпълнение на фирма СънСитем, доставихме и монтирахме нов буферен съд 500 литра.

Доставихме и монтирахме 3 броя термопомпи Mitsubishi Electric.