Доставка и монтаж на климатична камера, фирма Cross, гр.Монтана

Доставка и монтаж на вентилационна камера  Max.e3-15. Дебит на обработваният и подаван пресен въздух – 10000 м3/час. Камерата отоплява и охлаждане подавания пресен въздух.

Вентилационната камера е доставена за нуждите на фирма Cross, гр. Монтана. Фирмата е лидер в производство на велосипеди в България и Европа

Вентилационната камера е производство на българската фирма Дамвент, гр.Бургас