Подмяна на термопомпа DAIKIN ALTHERMA с термопомпа Mitsubishi Heavy

Подмяна на повредена термопомпа въздух вода DAIKIN ALTHERMA с нова термопомпа въздух вода Mitsubishi Heavy.