Подмяна на абонатна станция за отопление и топла вода, гр.София

Подмяна на съществуваща абонатна станция с кожухотръбни топлообменници с нова абонатна станция с пластинчати топлообменници.

С новата абонатна станция разходите за отопление и загряване на топла вода за битови нужди спаднаха с около 45%.