Профилактика на външно тяло на термопомпа въздух вода Mitsubishi Electric

За безпроблемната работа на климатична техника е много важно да се поддържат чисти филтри и топлообменници на външното и вътрешно тяло.

Показваме ви до какво може да доведе „неглижирането“ на следене на топлообменника на външно тяло на термопомпа въздух вода Mitsubishi Electric. Топлообменника на външното тяло на термопомпата бе покрито с около 1 см косми от животни и прах.

Преди да бъде почистена мръсотията термопомпата понякога изключваше п грешка. След почистване на топлообменника на външното тяло от замърсяване разходите за ел. енергия спаднаха и се повиши комфорта от експлоатацията.