Профилактика на чилър и захранващи тръби, подмяна на автоматика на чилъри, офис сграда гр.София

Профилактика на чилъри Lenox, смяна на управление на два чилъра с ново управление на фирма CAREL, подмяна на топлоизолация и обличане на тръби и буферен съд с обшивка от поцинкована ламарина.